X DiGS

August 7-9 2008

Cornell University

 

IX DiGS

June 8-10 2006

Università di Trieste

 

VIII DiGS

June 24-27 2004

University of Yale

 

VII DiGS

June 2002

Universitat de Girona

 

VI DiGS

May 2000

University of Maryland

 

V DiGS

May 30 - June 1 1998

University of York

 

IV DiGS

October 31 - November 1-2 1995

Université du Québec à Montréal

 

III DiGS

June 24-27 1994

VUA Amsterdam

 

II DiGS

January 1991

University of Pennsylvania

 

I DiGS

April 1990

University of York